חיים אטקין-שמאות רכוש ומקרקעין - בית שמאי - בית הספר לפרקטיקה שמאית
                                                      
ארגון השמאים והמומחים הבלתי תלויים בישראל (מועדון חברים)

הצטרף אלינו:  betshamay@insure.co.il

תשלום דמי חבר - לחץ כאן