חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - נסח והיתר בניה


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> נסח והיתר בניה
 


חוק תכנון ובנייה חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965    |   תקנות תכנון ובנייה  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 


בעת רכישת נכס יש לבצע מספר בדיקות.

הבסיסית שבהם היא בדיקת התאמת הנסח להיתר הבנייה, בתיק הבנייה - תיק בניין, המצוי ברשות המקומית - לגרמושקה,  וכי הגמושקה חתומה בחותמות הוועדה ( והמנהל במידת הצורך באם מדובר בקרקע מנהל ) שכן אם אין התאמה בין הנתונים העניין מחייב משנה שימת לב וחקירה.

אינך יודע מהו הגוש והחלקה? ל"מחשבון" המרת הכתובת לגוש וחלקה  לחץ כאן  
לפורטל גיאוגרפי לאומי לחץ כאן

קבלת קבצים מתיק בית משותף (סרוק) מלשכות רישום מקרקעין  תל אביב ורחובות באמצעות הדוא"ל או הדואר

הזמנת מסמכים סרוקים מתיק בית משותף באופן מקוון

 


תיק הבניין ומידע תכנוני נמצאים בוועדה המקומית או בוועדה המרחבית.
מהי ועדה מקומית או מרחבית?
הארץ חולקה למחוזות.
המחוזות חולקו לוועדות מרחביות ומקומיות.
ברחבי הארץ פזורות ועדות מקומיות וועדות מרחביות. כל אחת מהוועדות אחראית על תא שטח ועל מספר ישובים שונים הנמצאים בתחום אחריותה התכנונית, והיא המפקחת על כל הקשור עם תכנון ובנייה, בכלל זה הפרות וחריגות בנייה.


להורדת רשימת כל הוועדות והיישובים ( עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות ) בתחומן של הוועדות המקומיות והמרחביות,  לחץ כאן   |   מידע אודות ועדות מקומיות
להורדת רשימת כל הוועדות המקומיות והמרחביות בישראל, שמותיהן, כולל מספר טלפון ופקס, לחץ כאן


לרשימת לשכות רישום המקרקעין בארץ, כתובתן ודרכי ההתקשרות עימן לחץ כאן  > תשלומים לטאבו

פס"ד בבית המשפט המחוזי בירושליים מדגיש את החשיבות הרבה של סט הבדיקות הבסיסי הכולל לא רק את הבדיקה בלשכת רישום המקרקעין ( הטאבו ) ונסח הטאבו - נסח הרישום אלא גם את הצורך בבדיקת תיק הבניין והיתר הבניה שכן לעיתים הבניין נבנה שלא בהיתר או ללא התאמה להיתר.

להורדת פסק הדין לחץ כאן

 בעלות או חכירה ? מי הבעלים ?  נסח הטאבו - תעודת הזהות של הנכס ! קרא עוד

התקנון והתשריט בבית משותף מהם ומה חשיבותם ? 

לכל בית משותף קיים תקנון ותשריט בהם מפורטים חובות וזכוות של כל אחד מבעלי תת החלקה. למידע  אודות תקנון מוסכם ומצוי באתר משרד המשפטים.

מהי תת חלקה ? .. .. .. המקרקעין בהארץ מחולקים לגושים כל גוש הוא יחידת שטח גדולה, מדודה בדרך כלל, מתוחמת וממוספרת. קימת מפת גושים בה ניתן למצוא כל גוש ומיקומו הגיאוגרפי.

היות והגוש הנו תא שטח גדול, הוא מחולק לחלקות שונות קטנות יותר,  אשר גם הן מתוחמות ומדודות ורשומות על שמו של פלויני. כך יוצא שגוש מסויים יכלול מספר רב של חלקות שונות,  אשר מיקומן ידוע ומוגדר ורשום על שמותיהם של אנשים שונים.

תת חלקה היא חלוקת משנה של כל חלקה. בניין משותף שהוקם על חלקה מסויימת מחולק לתתי חלקות וכל תת החלקה מגדיר את הדירה הספציפית בבניין ומשוייך לאדם אחר.

מהי פרצלציה ורישום בית משותף? ומהם כתובות, מספרי הטלפון, הפקס ושעות הקבלה של לשכות רישום המקרקעין בארץ

עד כאן המבוא להסבר על מהות התקנון והתשריט בבית המשותף. היו מקרים בהם אדם רכש דירה וקיבל מחסן

וכעת אם כן, מהו התקנון והתשריט ?  התקנון והתשריט הם הסכם מחייב את כל בעלי היחידות ותת החלקות בבניין, ממנו לא ניתן לסטות. הוא מגדיר חובות וזכויות תוך שהוא שומר ומגדיר את השטחים המשותפים ואת זכויות הבנייה, אם קיימות,  ואת שיוכן.

התקנון הוכן בדרך כלל על ידי הקבלן ובעת מכירת הדירות נחתם על ידי הרוכשים השונים והוא חלק בלתי נפרד מזכויותיהם וחובותיהם.

בכל נסח רישום מרוכז ( נסח בו מופיעים כל בעלי הזכות בחלקה ובו מפורטות גם כל תת החלקות, הבעלויות וההצמדות ) רשום מספר תת החלקות וקיומו של התקנון ( ע"פ רוב נמצא כי כתוב שם " תקנון: מוסכם")

 

התקנון הוא המלל - ההסבר , דפים מודפסים המפרטים את כל הזכויות והוא ניתן להבנה רק עם תשריט הצמוד לו. התשריט הוא  למעשה תרשים גרפי או מפה אם תרצו בצבעים או סימונים או אותיות, המסבירות ומסמנות כל חלק מהותו ייעודו ושימושו וכך בשילוב שניהם ניתן להבין למי שייכים חלקים ברכוש המשותף ומה הזכויות והחובות של כל אחד מבעלי תת החלקה.

לא ניתן להבין או לפרש כהלכה את התקנון ללא התשריט.

דבר זה נכון גם לבניין משותף וגם למרכז מסחרי הכולל מספר משרדים חנויות או שילוב של שניהם.

ביום 18.9.06 ניתן פס"ד בבית המשפט העליון  ( רע"א 2180/06 ) הדן בחוסנו של התקנון והתשריט הבא לשמור על ענייני זכויות הקניין של כל בעלי הזכויות במקרקעין. מומלץ לעיין בפסק הדין והוא מוגש לך כשרות ממשרדנו. תוכל להורידו ולשמור אותו במחשבך.

" ואלה עיקרי העובדות הצריכות לעניין:

 
           (1)  בחלקה 156 בגוש 6236 (להלן: החלקה) בנוי בניין הרשום כבית משותף, ולו תקנון בית משותף אשר נחתם ואושר ביום 2.9.86 (להלן: התקנון). הבניין משמש מרכז מסחרי ומחולק על-פי התקנון לשבע-עשרה יחידות שונות. המשיבה היא הבעלים הרשומים של היחידה השישית, הידועה כתת-חלקה 6 בחלקה. המבקשים 5-2 הם הבעלים הרשומים של היחידה החמש-עשרה, הידועה כתת-חלקה 15 בחלקה (להלן: "חלקה 15").
 
           (2) בתקנון נקבע אילו חלקים מוצאים מהרכוש המשותף ומוצמדים ליחידות הבניין השונות. גג הבניין הוצמד לחלקה 15 הנמצאת, כאמור, בבעלות המבקשים. נקבע עוד, כי המבקשים זכאים לעשות בגג כל פעולה שימצאו לנכון, לרבות עבודות בנייה, מבלי שיהא עליהם לקבל את הסכמת בעלי היחידות האחרות בבניין. בנוסף, נקבע כי אחוזי הבנייה בגין החלקה כולה שייכים בלעדית למבקשים וניתנים לניצול בכל עת, תוך שימוש סביר ברכוש המשותף לצרכי הבנייה, ושחזורו אם נגרם לו נזק.
 
           (3)  בשנת 1996 התקשרו המבקשים 5-2 בהסכם עם המבקשת 1, חברה קבלנית, ופתחו בהליכים שמטרתם הקמת מבנה מגורים ומשרדים בן שש קומות על גג הבניין הקיים בחלקה. הועדה המקומית לתכנון ובנייה במחוז תל-אביב דרשה מהמבקשים לשנות את מיקומו העתידי של המבנה, כך שעל-פי היתר הבנייה שהתקבל בסופו של יום, אמור חלק נכבד מהמבנה להיבנות על שטחים המהווים על-פי התקנון חלק מן הרכוש המשותף.
 
ג.        המשיבה, אשר התנגדה להקמת המבנה ברכוש המשותף, הגישה תביעה לבית משפט השלום בתל-אביב - יפו (ה"פ 175913/02). בית המשפט דן בשאלה האם למבקשים זכות לבנות גם בשטחי הרכוש המשותף, ולא רק על גג הבניין, בהיעדר הסכמת המשיבה לבנייה. לשם כך נדרש בית המשפט לבחינת הוראות התקנון המתייחסות לבנייה עתידית בחלקה. מעיון בהן אלו הסיק בית המשפט, כי אין בתקנון הסכמה לבנייה על הרכוש המשותף אלא לכל היותר לשימוש זמני בו לצרכי בנייה, וכי הזכות לבנייה בלא צורך בהסכמה יוחדה לבנייה על הגג. בית המשפט קבע, כי כדי לפגוע בזכותה הקניינית של המשיבה – זכות הבעלות ברכוש המשותף – דרושה הוראה ברורה, מפורשת וחד משמעית בתקנון. לפיכך נקבע כי אחוזי הבנייה שהוקנו למבקשים יכולים להיות מנוצלים על הגג בלבד ולא ברכוש המשותף.."
 
 להורדת פסק הדין המלא - לחץ כאן
 
קישורים לכתבות קשורות:
 

 TheMarker: נוכל התחזה לבעל קרקע בהרצליה פיתוח

הארץ: בישראל יש מאות אלפי דירות שאינן רשומות בטאבו. אנשים רבים מסרבים לקנותן - והם יודעים למה

גלובס אונליין: ביהמ"ש: מתווך אינו חייב לבדוק שיש היתר בנייה לדירה שהוא מציע לקונה

גלובס:   שטרית נלחם בעברייני הבנייה: יותר סמכויות לוועדות המחוזיות.  יוכל להתערב בעבודת הוועדה המקומית; מאסר של עד 3 שנים על עבירות בנייה

הארץ Online: חיוב ועדה מקומית בפיצויים בגין מסירת מידע חלקי על זכויות בנייה

כלכליסט: החברות אשדר ודנקנר השקעות לא רשמו דירות וחסכו 6.2 מיליון שקל

הארץ Online :   לוחמים בשטח בנוי

הארץ Online :   הרשויות החלו לנקוט יד קשה יותר כלפי חריגות בנייה

כלכליסט:  פישמן שוב נלחם בכוונה להרוס מתחם מסחרי שלו

nrg: הונאות במקרקעין 

 בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב גזר על חברת משולם לוינשטיין קנס של 3.55 מיליון שקל בגין חריגות בנייה במגדל דיסקונט לוינשטיין בתל אביב, ואולם שמאי מקרקעין מעריכים כי שווי החריגות גבוה פי שלושה

כלכליסט:   פסק דין תקדימי: יזם שקנה מגרש בתרגיל עוקץ לא יקבל את מלוא כספו בחזרה

קניתם מחסן פלסטיק ארעי לחצר שלכם ? אגרות, היטלים ושכירת שירותו של אדריכל או מהנדס הם רק חלק מהמהמורות שמחכות לכם בדרך

איזידור כהן, העומד בראש אחת מחברות הבניין והתשתיות הגדולות בישראל, נעצר בחשד למעורבות בתרגיל עוקץ. על פי חשד המשטרה, כהן ואיש נדל"ן נוסף, אושרי אבישי, הפעילו קשיש שהתחזה לבעל קרקע בשווי 3.9 מיליון שקל. הם הערימו על עורך דין ידוע, שסייע להם בעסקה מבלי שיידע על המרמה, והצליחו למכור את הקרקע ללא ידיעתו של הבעלים האמיתי, השוהה בחו"ל

 בנית בניגוד לחוק? לא נורא, נאשר עבירות הבנייה שלך

דוח מבקר המדינה מותח ביקורת על הזינוק החד בהיקף הבנייה הבלתי חוקית בשנים האחרונות: יותר מ-100 אלף מבנים לא חוקיים נבנו ב-2008, בהשוואה ל-62 אלף מבנים ב-2003 

תושב שחר התעלם מצווי הריסה לבית בשטח של 180 מ"ר, מחסנים ובריכת שחייה - ונשלח ל-4 חודשי מאסר

וילה בעתלית שהקים יו"ר בנק הפועלים דני דנקנר נבנתה בניגוד לתוכנית המתאר של עתלית, ונסיבות קבלת ההיתר לבנייתה אינן ברורות - כך קבעה ועדת הערר המחוזית של חיפה.

מאסר בפועל לבעלי גן האירועים "גן הזית"

על החשיבות הרבה של בדיקת היתרי הבנייה ועל מה קרה לאלו שרכשו נכס וגילו ש.. .. ..

ע. ת"א בונה ב"הבימה" ללא היתר

מיליונר חרדי מבריטניה, סוכנת נדל"ן ישראלית - ומעילת המיליונים במגדל היוקרה בנתניה

הוועדה המחוזית: לא יוקמו מגדלים נוספים בנווה צדק

תלונה למשטרה: איש עסקים התחזה לסמנכ"ל בשיכון ובינוי

כך נהפכה העברת בעלות על דירה לתרגיל עוקץ משפחתי

ynet: אחרי שהצביע נגד מינויו של יואב גלנט לרמטכ"ל ה-20 של צה"ל, יצא השר איתן למתקפה חריפה נגדו. איתן אמר כי "מהדו"ח שהכין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עולה כי בפרשת הקרקעות המיוחסת לאלוף גלנט בוצעו עבירות. הוא נהג לאורך תקופה ארוכה כמאפיונר וצפצף על החוק". לידיעה לחץ כאן

חשש בעלי:בתיהם של  12 הקצינים, שנבנו ללא היתר ביישוב, ייהרסו

היעדר הרישום בטאבו לא הרתיע: 1.7 מיליון שקל ל-5 חדרים ברעננה

נדל"ן סולארי: תכנית מתאר ארצית חדשה שמסדירה את הקמתם (תמ"א 10/ד/10) של מתקנים סולאריים קרקעיים נמצאת בימים אלה בהליכי אישור מתקדמים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

דו"ח המבקר: חופים מסוכנים, עסקאות מפוקפקות ומועמדים עבריינים   |   ירושלים: העירייה לא הרסה מבנים לא חוקיים ואף פעלה להכשרתם   | היתר בניה, קווי בניין, הקלות ועוד

חכירה או בעלות ?
הדירות של קבוצת גינדי וריבוע כחול במתחם השוק הסיטונאי: רוכשי הדירות הם לא בדיוק רוכשים, אלא חוכרים - כלומר שוכרים לטווח ארוך, ושב-2099 תפוג תקופת החכירה. בעלת הקרקע היא עיריית תל אביב. עיריית תל אביב, כך מתברר, חולשת על מצבורים עצומים של קרקעות באזורי הביקוש החמים ביותר . קרא עוד


"כיום כבר אי אפשר לסמוך על ועדות מחוזיות או תוכניות מאושרות שקיבלו תוקף", אמר פיני מלכה, אחד היזמים שתיכנן להקים את פארק הנופש בפלמחים. "אנחנו זכינו בקרקע במכרז של מינהל מקרקעי ישראל כשעליה תוכנית מאושרת. לא היה לנו ספק בתוכניות הללו, תוכניות שהמדינה קידמה". קרא עוד

בת 90 תפונה מביתה: בית המשפט קבע כי הקרקע עליה היא מתגוררת זמן כה רב אינה שייכת לה בעצם וכי עליה להסתפק בפיצוי בסך 480,000 שקל בלבד. קרא עוד

 אם אין רישום פורמלי של הבית כבית משותף בפנקס הבית המשותפים בלשכת רישום מקרקעין ?  |  ביהמ"ש: סגירת חורף לבתי-קפה ומסעדות אפשרית בלי היתר בנייה  |  הקק"ל והמינהל הגישו לבית משפט השלום בחיפה בקשה לצו הריסה לגן האירועים "בקתה ביער" בקיבוץ בית אורן, ולפיצוי כספי בגין שימוש שלא כדין בנכס בסך 1.314 מיליון שקל   |  הקלות הבלתי נסבלת של היתר בנייה בדיעבד  |  הערת האזהרה, מהי ? איך רושמים מתי ומה משמעותה ? כל התשובות   |  מרפסת בכל קומה  |     מי אחראי כאשר נמכר בית שנבנה ללא היתר?   |   המערב הפרוע: לא תאמינו כמה קל להשתלט על שטח ציבורי באשדוד    |  חריגות הבנייה בנחלה של גלנט   |    פרשת גלנט-תחקיר מעריב   |   רוצים להימנע ממריבות עם השכנים? נסחו תקנון   |   מבקר המדינה: יואב גלנט ניסה להכשיר חריגות בנייה בדיעבד   |    גלנט וחריגות הבנייה   |   תקופת החכירה תמה – הקרב על הקרקע החל   |    ראש מועצת רמת הנגב: "איבדתי את האמון במערכת שנקראת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום"   |   מנכ"ל עיריית ת"א נגד מאבק החוכרים: "יש חוכרים שהתבלבלו וחושבים שהם הבעלים"   |   חוכרים מתפרצים לדיון בעיריית תל-אביב   |  עיריית ת"א מחדשת לאחר 60 שנה את החוזים מול חוכרי הקרקעות   |     נציגי הבדווים: לא עושים לנו טובה, אלו אדמותינו   |   חדרה: הבסטה נהרסה בפיגוע, הרוכל לא יקבל דוכן חלופי  |  קונים דירה? בדקו שהיא לא רשומה כמחסן   |     2,500 בתים לא חוקיים בדליית אל כרמל בפני סכנת הריסה   |    מרכז הבנייה ומנהליו נקנסו ב-150 א' ש' על שימוש חורג בקיבוץ געש  |   הנחה עם סיכון: למה חשוב לבדוק את קיומם של היתרי בנייה בטרם רכישה  |  שותפות משפחתית בנכס  |  אפליקציה חדשה: כל מטייל יכול להיות פקח  |  תכנון ובנייה בישראל: 10 המכות שלנו   |   ממ"י נגד "בקתה ביער"- קיבוץ בית אורן  |  מערכת התכנון בישראל  |  מהו היתר בנייה? |   הסופרטנקר של ישי: מקים ועדה לזירוז הבנייה   |

רוכשי דירה בפרויקט "נהריה הירוקה", ביקשו לאשר תביעה יצוגית נגד סאן הצפון, בטענה שגבתה מהם סכומים מופרזים בעבור העברת רישום הזכויות על שמם 

תביעה נ. הועדה המחוזית לתו"ב בגין נזקים עקב היתר בניה בלתי חוקי שניתן לה  לחץ כאן

 

 פס"ד: "טענת התובעים, כי במועד הסכם המכירה, היה המחסן מוצמד לדירה, במובן הקנייני של המושג, אינה יכולה לעמוד, מאחר שבמועד כריתת ההסכם, לא היה הבניין רשום כבית משותף"

נחלות לבדואים בנגב  |  המדינה מתכננת: יישובים חדשים לבדווים ב-8 מיליארד שקל  |  הישג למאבק בחומות רחביה  |  תוכנית וקוץ בה: הכירו את הפרטים הקטנים המעכבים פרויקטים למשך שנים  |  מינהל מקרקעי ישראל ישקול לפנות את יושבי הווילה בעתלית שבבעלות דנקנר  |  הגדרות סביב ארמונות של חוסין הוסרו   |  "אף אחד לא אמר שאי אפשר לבנות שם"  |  משתלטים על הים: איך בתי מלון הופכים לבתי דירות?  |  נוהל מבא"ת-מבנה אחיד לתכנית  |   חתמתם עסקה ורשמתם הערת אזהרה? לא די בכך  |    שר השיכון אטיאס לא ציית לצו הריסה על בנייה לא חוקית  >  השערורייה הגדולה סביב הבית של אריאל אטיאס  |    לנצח את הביורוקרטיה: איך להפוך דירה למשרד   |   הסיוט של כל משקיע: רכשו מגרש - וגילו שהמוכרים נוכלים  |   הסיוט של פרויקט פפו: הכסף שולם, הבעלות לא הוסדרה - והמוכרים נעלמו   |    פיצויים על שווי החנויות בשל  אי רישום זכויות שמקורם בחריגות בניה בתחנה המרכזית   |     המבקר: עברות בנייה של ראש המועצה הוכשרו   |    הריב על המרתף העתיק מתחת לכנסיית הקבר   |סוכת הגפנים האסורה של ראש מועצת פורדיס    |    התעלמתם מצו הריסה? זה עלול להגמר בכלא   |   דיווח: מתגבש כתב אישום נגד אריה דרעי בגין עבירות בנייה   |   המינהל ממשיך להילחם בבנייה לא חוקית: הרס מפעל במושב עוצם   |   


  

 

מחיר עבירות הבנייה

וילות ענקיות, מפעל מזהם, בנייה לא חוקית - כך נראית הטריטוריה של הדנקנרים בעתלית

קובץ התקנות


 * דירה שרשומה בטאבו שווה יותר


סרט הדרכה 
היעדר רישום מסודר של קרקעות במגזר הערבי הפך את המימון לפרויקטי נדל"ן למצרך נדיר, כמעט לא קיים

גלגוליה של תכנית: רווח נדל"ני על חשבון הטבע והציבור

 בעל קוטג' חויב להרוס גדר שהקים משום שפלש לשטח החצר של שכנו - אף שקיבל היתר לבנייתהסגרו מרפסת בכיכר המדינה בת"א - ונקנסו ב-100 אלף שקל

פרשיות נדל"ן מפוקפקות בר"ג

המדינה לבג"ץ: נכשיר את הבתים הבלתי חוקיים בגבעת היובל

תושב ת"א בנה שלא כחוק וישלם קנס של 200 אלף שקל

מה יהיה על הרפורמה ?

 פרקליט המדינה: יש להקים גוף שיתמחה בחקירות עבירות בנייה גדולות - המדינה נכשלת בטיפולם

"תקנת שבס" מאפשרת ליזמים לקבל מהוועדות המקומיות תוספות בנייה, מעבר למה שאושר בתוכניות המקוריות

יחידת הנופש הפכה אבן ריכיים על צוואר המשקיעים והם החליטו להפטר מהן. מישהו עשה להם עוקץ ושילם

הולילנד: קשרים סיבוביים על ראש הגבעה


שיתוף הציבור בהליכי תכנון ובנייה

מימוש זכויות עם הערת אזהרה


ד"ר סנדי קדר:
"הפיתוי לשחיתות בנדל"ן הוא ענק - אנחנו בדרך להפוך לרפובליקת בננות"


הפרקליטות: להפסיק את פעילות הפאוור סנטר אשר הוקמה על קרקע בעלת ייעוד חקלאי בניגוד לחוק


נוכלים שזיהו בית ריק באבן יהודה, פרצו שיפצו - ותיכננו למכור את הבית


האם יוכשרו עבירות הבנייה לכאורה בגן הקופים בר"ג ?


דירה בחדר זבל: סיור בבני ברק חושף תוספות בנייה יצירתיות

חוב לעירייה ? לא תקבל היתר בנייה


קרקע ברשפון הוחזרה לבעליה לאחר שנגנבה מהם באמצעות זיוף

גם כריתת עץ חייבת בהיתר
 
נורת אזהרה בעסקות נדל"ן

של מי הדירה הזו בכלל? על הרישום בטאבו


275 דירות פרטיות יוקמו בשטח ציבורי באשדוד


הכל מתחיל בטאבו: איך להבטיח בעלות על דירה?

עברייני הבנייה בבני ברק חוגגים: אין מי שיחליף את התובע העירוני

ועדת הערר:
היתרי בנייה בר"ג אושרו מכוח תוכניות לא תקפות


המבקר שוקל לבדוק אם גלנט פלש לקרקעות


 
מהו תקנון מוסכם ומהו תקנון מצוי ועד כמה חשוב לקרוא את תוכנו של התקנון לפני שרוכשים נכס בבית משותף?

לפני הרכישה בקרו בעירייה או בוועדה

עם קצת לחץ, נכשיר בית כנסת שנבנה לא כחוק
 
 
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים