חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - רשימת אזורי עדיפות לאומית חדשה והנחות של עד מאות אלפי שקלים על הקרקע בפריפריה | 7.11.2012


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> רשימת אזורי עדיפות לאומית חדשה והנחות של עד מאות אלפי שקלים על הקרקע בפריפריה | 7.11.2012
 
 
 
מועצת מקרקעי ישראל קבעה רשימת אזורי עדיפות לאומית חדשה שתקנה הנחות של עד מאות אלפי שקלים על הקרקע בפריפריה
המועצה החליטה על מפה חדשה ושוויונית למדיניות הנחות בקרקע, המתבססת על שקלול של קריטריונים סוציו-אקונומיים, שיעור הגירה, גידול האוכלוסייה ושיקולים ביטחוניים.
 
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הוחלט:
 
שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל אריאל אטיאס: "קרקעות המדינה נועדו לשרת את האזרחים ולא רק את הרווחים. מינהל מקרקעי ישראל נותן הנחות של מאות אלפי שקלים במחיר הקרקע כדי לעודד הגירה חיובית לפריפריה ולחזק את הישובים החלשים בנגב ובגליל. אנו מעריכים שהחלטה זו תביא לגידול בהיקף הזוגות הצעירים והמשפחות שירצו לקבוע את ביתם בפריפריה".
 
בנצי ליברמן מנהל מינהל מקרקעי ישראל: "אני מברך על החלטת מועצת מקרקעי ישראל שתסייע בהקלה על מצוקת הדיור, תוך יצירת תמריצים למעבר לישובים באזורי עדיפות לאומית, תגביר את הבנייה בהם ותסייע להעצים את חוסנם הכלכלי".
 
המועצה קבעה מדיניות אחידה ושוויונית למתן הטבות בקרקע. החידוש בהחלטה הנוכחית הוא בקביעת סל הישובים הזכאים להנחות באזורי עדיפות א' וב' למגורים: ההחלטה הנוכחית מבוססת על החלטת הממשלה ונכללו בה רק רשויות שהממשלה הצביעה עליהם כבעלי עדיפות. דירוג הישובים לקבוצות א' או ב' נעשה הפעם על פי שקלול נתונים שונים ושוויוניים כגון: שיעור ההגירה, גידול האוכלוסייה, מדד פריפריאליות ושיקולים ביטחוניים.
 
בהתאם לקו זה הכירה המועצה בהחלטה הנוכחית בישובים חדשים בנגב ובגליל כאזור עדיפות א' עבור שיווק 400 יח"ד הראשונות, או עד תום 5 שנים מיום שיווק המגרש הראשון/הוצאת היתר בניה ראשון (המוקדם מביניהם). בשאר הארץ: יוכרו יישובים חדשים באזור עדיפות ב' עבור שיווק 120 יח"ד ראשונות או עד תום 5 שני מיום שיווק המגרש הראשון/הוצאת היתר הבנייה הראשון (המוקדם ביניהם).
 
גובה ההנחות:
מגורים:

בישובי קו עימות – ינתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים ושאינם מהוונים.
בישובי עדיפות א' - ישולמו בעת ההקצאה 31% מערך הקרקע.
בישובי עדיפות ב' – ישולמו בעת ההקצאה 51% מערך הקרקע.
 
הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה של ערך קרקע לא כולל פיתוח ומע"מ אשר יעמוד על 350,000 ש"ח כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק שמעל 350,000 ₪ ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים.
 
לדוגמה, במקרה בו מדובר על מגרש בישוב באזור עדיפות לאומית א' (31%) שערך הקרקע שלו הוא 500,000 ₪ תינתן ההנחה עד לגובה התקרה (350,00 ₪) והתשלום על הקרקע יסתכם ב-245,000 שקל בלבד:
0.31*350,000 ₪ +0.91*150,000 ₪ = 245,000 ₪
 
בישובים הנמנים על אזורי עדיפות א' ו-ב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול כמפורט לעיל המשתייכים למועצות אזוריות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל-50,000 ₪ ליחידת דיור (לפני מע"מ).
 
מסחר:
בהקצאת מקרקעין לבניה למסחר ישולמו למינהל דמי חכירה מהוונים מופחתים בהתאם להנחות במגורים.
הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 250 ₪ למטר, לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. על שווי הקרקע אשר עולה על סכום זה ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים.
 
השינוי שמביאה ההחלטה הנוכחית מתייחס רק למפת ההנחות למגורים ולמסחר. ההנחות לאזורי תעשייה ומלאכה ייקבעו בהתאם למפות עדיפות לאומית לתעשייה ולתיירות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון.
 
תעשיה: הקצאת מקרקעין לתעשייה ומלאכה ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בהתאם למפת אזורי עדיפות בתעשייה עפ"י החוק לעידוד השקעות הון , התשי"ט – 1959 כפי שתעודכן מעת לעת, כדלקמן:
ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה.
איזור עדיפות לאומית א' -לפי חוק עידוד השקעות הון - 31% מערך הקרקע להקמת מפעל ולהרחבת מפעל.
איזור עדיפות לאומית ב' -לפי חוק עידוד השקעות הון - 51% מערך הקרקע בעת הרחבת מפעל קיים, תשלום דמי חכירה מהוונים מלאים בעת הקמת מפעל.
הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 300 ש"ח למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. על שווי הקרקע אשר עולה על סכום זה ישולמו למינהל דמי חכירה מלאים. בירושלים תוגבל הפחתת דמי החכירה למחיר תקרה של 1,000 ₪ למ"ר לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ.
 
תיירות:
בהקצאת מקרקעין לתיירות ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בהתאם למפות אזורי עדיפות בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959, כפי שתעודכנה מעת לעת, כדלקמן:
ישובי קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה.
שאר היישובים במפות תיירות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון- 51% מערך הקרקע.


הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית" וקבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות לתיבת המייל שלך
אימייל
שם
 
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים