חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - לבני ולפיד הציגו: "חוק שכירות הוגנת" להגנה על שוכרים ומשכירים | 20.11.2014


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> לבני ולפיד הציגו: "חוק שכירות הוגנת" להגנה על שוכרים ומשכירים | 20.11.2014
 
 
לבני ולפיד הציגו: "חוק שכירות הוגנת" להגנה על שוכרים ומשכירים


שרת המשפטים, ציפי לבני, הציגה היום (ה', 20.11) יחד עם שר האוצר, יאיר לפיד, את תזכיר חוק השכירות ההוגנת, במסיבת עיתונאים בבית הצעירים של עיריית תל-אביב-יפו, מזא"ה 9, בה השתתף גם ראש העיר, רון חולדאי.
מטרת התזכיר הינה להגן הן על אינטרסי שוכרי הדירות והן על האינטרסים של המשכירים.

השרה לבני: "אנחנו חוזרים היום ליושבי האוהלים ברוטשילד ואומרים להם: 'עשינו את התיקון בשבילכם, שינינו את כללי המשחק'. מהיום, בעלי הדירות לא יוכלו לקבוע את הכללים. אנחנו, המדינה, קובעים  את הכללים לכולם – והם הוגנים. מעכשיו, בעל המאה הוא כבר לא בעל הדעה, ולבעל הדירה אין בעלות על השוכר.

"אנחנו מאוד רוצים שוק חופשי, אבל אמרנו 'עד כאן'. החוק מתערב וקובע מהי דירה ראויה למגורים: גודלה יהיה לפחות 26 מ"ר, יהיו בה מים זורמים, חשמל, ביוב וכל שאר התנאים האלמנטרים שלא קיימים כיום במחסנים שמשכירים לסטודנטים. יהיה גם סכום מקסימלי של ערבות הנקבע בחוק – לא יותר משליש מדמי השכירות; ויחול בחוק גם הסדר ייחודי שלא יטיל את התיקונים רק על השוכר, אלא גם קובע חובות על המשכיר."

תזכיר החוק מציע לתקן את חוק השכירות והשאילה בכמה היבטים. היבט אחד הוא הוספת פרק מיוחד העוסק ב"חוזה שכירות למגורים", הקובע הוראות מיוחדות לחוזי שכירות למגורים, במטרה להבטיח יחסים הוגנים יותר לשני הצדדים לעסקה זו. בפרק זה אף יקבעו הוראות האוסרות התניה של הצדדים על סעיפים שונים בפרק, כך שצדדים לחוזי שכירות למגורים יהיו מחויבים להוראות החוק.

בנוסף, יתוקן חוק השכירות והשאילה בנושאים שהחוק הקיים אינו מציע פתרונות הולמים לגביהם, וכן לגבי שכירויות של נכסים נוספים.
 
עיקר התיקונים המוצעים בחלק הכללי:

1.       הסדרת זכויות השוכר מול צדדים שלישיים: עיגון חוקי לכך שמסירת נכס תהיה רק כשהנכס המושכר יהיה חופשי מכל זכות, גם כלפי צד שלישי, הנוגדת את זכויות השוכר; והטלת חובה על משכיר הנכס לוודא כי במהלך תקופת השכירות המלאה הנכס נותר נקי מכל זכות נוגדת שכזו.

2.       חובת המשכיר להעמיד נכס כפי שהוסכם בין הצדדים: כיום, החוק מגדיר כי אי-קיום חובה של משכיר כלפי שוכר מתקייימת רק במקרים של אי-התאמה הנוגעים לסוג, תיאור, איכות או תכונות הנכס המושכר או מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים. כעת מוצע לשנות נוסח זה כך שיכלול גם אי-התאמה הנוגעת לסביבת הנכס המושכר ולמטרת ההשכרה. לצד תיקון זה מוצע גם תיקון הקובע סייגים לטענת אי-התאמה, שיגנו על המשכירים מפני תביעות בלתי-מוצדקות.

3.       הרחבת חובת תיקון הנכס ע"י המשכיר: כיום, החוק קובע כי על משכירים לתקן רק ליקויים השוללים או מגבילים  הגבלה של ממש את השימוש בנכס; מוצע להרחיב את חובת התיקון של המשכיר כך שזו תחול לגבי כל ליקוי הגורם להפרעה של ממש לשימוש בנכס ולא רק לגבי דברים השוללים או מגבילים הגבלה של ממש את השימוש. במקביל, תורחב זכותם של שוכרים לתקן עצמאית פגמים בנכס המושכר ולקבל על-כך החזרים מהמשכיר לא רק כאשר יש פגם בנכס, אלא גם במקרים של אי-התאמה, וכן לעגן בחוק את זכות השוכר לתקן פגם כאשר התיקון אינו באחריות המשכיר.

4.       הסדרת שינויים בנכס מושכר: שוכר יורשה לערוך שינוי בנכס רק במידה וקיבל לכך הסכמה מהמשכיר – אך במקרה של חכירה לדורות, שינויים יוכלו להתבצע גם ללא הסכמה שכזו, בכפוף לסייגים הקבועים בסעיף.

5.       הסדרת נושא השבת נכס מושכר ונכס מושכר שנעשו בו שינויים: במידה והשינויים נעשו בהסכמת המשכיר, השוכר יהיה רשאי להחליט אם להחזיר את הנכס לקדמותו או להחזירו למשכיר כמות שהוא. במידה והחזיר את הנכס כמות שהוא למשכיר, לא יקבל תמורה בעד השינויים שביצע.

עיקר התיקונים המוצעים בפרק "חוזה שכירות למגורים":

1.       הגדרת "חוזה שכירות" וקביעת הוראות תחולה: התזכיר מציע לקבוע סוגי חוזים למגורים עליהם לא יחולו הוראות הפרק. כך למשל לא יחול החוק על מגורים בבתי מלון, מגורים בדיור מוגן, שכירות למגורים לתקופה העולה על 10 שנים ועוד.

2.       קביעה של דרישות צורה ותוכן לחוזה: מוצע כי חוזה שכירות למגורים יערך בכתב, וכן יכלול פרטים מסוימים המפורטים בחוק כגון תקופת השכירות, קיומה של אופציה ותנאיה, דמי השכירות ועוד.

3.       דירה ראויה למגורים: מוצע לקבוע קריטריונים המגדירים מה היא דירה ראויה למגורים, וכי משכיר חייב למסור את דירתו כאשר היא ראויה למגורים. דוגמא לקריטריונים המוצעים הם קיומה של מערכת אספקת מים חמים, מערכת נקזים, מערכות חשמל ותאורה,  ועוד. כמו כן, נקבע גודל מינימאלי לדירה: 26 מ"ר.

4.       הוראות בעניין בטחונות ודרכי מימושן: מוצע לקבוע תקרה מקסימאלית לגובה הביטחונות שיכול לדרוש המשכיר, בשיעור של שליש מדמי השכירות ולא יותר משישה חודשי שכירות. כמו כן, ניתן יהיה לממשן רק במקרים הקבועים בחוק של אי תשלום, אי פינוי וגרימת נזקים, ובדרך הקבועה בו.

5.       הסדר ייחודי לעניין תיקון פגמים בדירה: מוצע כי השוכר יהיה אחראי לתיקון של נזקים קלי ערך שניתן לבצעם שלא באמצעות איש מקצוע, וכן נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לא סביר בדירה. המשכיר, לעומת זאת, יהיה מחויב לתקן כל פגם שאינו נכנס בגדר הפגמים האלו, בתוך זמן סביר, ולא יאוחר מ- 30 יום. זוהי חובה רחבה יותר מאשר ביחס לנכס מושכר אחר, שמקים חובת תיקון רק במקרה שהפגם גורם להפרעה של ממש תוך זמן סביר.

6.       עיגון תשלומים אותם רשאי משכיר לדרוש מהשוכר לשלם

7.       הסדרת מעמד מסירת הדירה

8.       הסדרת סיום חוזה, אפשרויות הארכה ומימוש אופציות

9.       איסור על אפשרות בלעדית של המשכיר לבטל חוזה ללא עילה.


 תזכיר חוק שכירות הוגנת
פרשנות // שוכרים ובעלי דירות: מי ירוויח ומי יפסיד מחוק השכירות החדשאלה הבעיות הגדולות של הצעת החוק ל"שכירות הוגנת"


שוכרים ובעלי דירות: מי ירוויח ומי יפסיד מחוק השכירות החדש


הפנים האמיתיות של שוק השכירות

Weekly Review

"סקירה שבועית"

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית"

קבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות ותהנה מגישה לארכיון הסקירות שלנו - מאגר המידע האולטימטיבי לשמאים,עורכי דין, מהנדסים,חקלאים, קבלנים, משקיעי נדל"ן, חברות ביטוח, פיננסים ועוד...

 


אימייל
שם פרטי
  
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים