חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - ירידת ערך למבנים


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> פיצויים וירידות ערך >> ירידת ערך למבנים
 

 ירידת ערך לנכס נדל"ן בעקבות נזק ביטוחי  

ירידת ערך למבנים מתקיימת כאשר מבנה ניזוק והנזק אינו בר תיקון והנכס כולו או חלקו, נותר עם מום לכל אורך חייו.

המום בנכס אומנם מאפשר המשך שימוש בנכס אולם ההנאה ממנו נפגמת מה שיגרום לפגיעה בשוויו ומכאן, ירד ערכו של הנכס.

מקרים אלו מתקיימים במספר אפשרויות:

האחד, כאשר יש שימוש בחומרי בניה לקויים או פגמים אחרים במהלך הבניה, פגמים וליקויים אשר לא ניתן לתקנם או שניתן לתקנם אולם עלות תיקונם עולה על הריסה ובניה מחדש של החלק שניזוק.

השני,כאשר רק חלקו של המבנה ניזוק או הפך בלתי ראוי לשימוש עת נפגמת ההנאה המלאה והשלמה מהנכס הגורמת לירידת ערכו.

מה דין דירת מגורים שסבלה נזק שריפה חמור עד כדי הצורך בייעוץ קונסטרוקטיבי שקבע כי יש לבצע תמיכת הגג ברלסים ? האם קיימת ירידת ערך למבנה ?  ניתן לאמר כי לדירה זו אכן יש ירידת ערך.

בבואנו לדון בירידת הערך למבנים יש לתת את הדעת כי ירידת הערך למבנה , נגזרת משוויו של הנכס. שווי זה כולל את מרכיב הקרקע ואת מרכיב הבניה.

מכאן נגזר כי ירידת הערך אינה מוגבלת לעלות הבניה בלבד אלא לכל שוויו של הנכס,קרקע ומבנה ולכן, קביעה זו הנה בתחום מומחיותו של שמאי מקרקעין בלבד.

פגיעות במבנים, גם אם שוקמו ותוקנו, עשויים להותיר בו צלקות ומומים אשר די יהיה בהם לגרום לירידת ערך. פגיעות הנדסיות בשלד הבניין הם רק דוגמה לסוג הפגיעות העשויות לגרור ירידת ערך לנכס, גם אם תוקנו.

מרתף במבנה, שהפך בלתי ראוי לשימוש עקב הצפות חוזרות ונשנות, עשוי לגרום לירידת ערך למבנה הואיל וההנאה מהנכס בשלמות, נפגמה. 

מגוון הגורמים העשויים לגרום לירידת ערך נכס, בעקבות פגיעה או נזק, מחייבים בדיקה של שמאי מקרקעין.

מומים נזקים ופגיעות במבנה, שהנם ברי תיקון, ותיקונם אפשרי, והתיקון אינו מותיר אחריו כל נזק , אינם מזכים בירידת ערך ותביעת הפיצויים תגודר ותוגבל לעלות התיקון ו"סילוק" או תיקון המום או הפגם.

 ראה כתבה בעניין זה אשר פורסמה על ידנו ועניינה: ירידת ערך לנכס נדל"ן בעקבות נזק ביטוחי

 

ירידת ערך או פגיעה בשווי נכס במסלול נזיקי:

ירידת ערך למקרקעין, או פגיעה בשווי נכס מקרקעין, ניתן לקבוע גם במסלול הנזיקי,  וזו יכולה להתקיים כאשר ההנאה מהנכס נפגמת בשל מטרד הנגרם על ידי גורם זר אחר המתערב לפתע ומונע הנאה שלמה וטובה, כפי שהייתה בעבר.

שני פסקי הדין המובאים בהמשך והניתנים להורדה מהאתר דנים בכך והם דוגמה מצויינת.

האחד, פס"ד א 008773/04 ועניינו: 

"התובע הינו הבעלים והמחזיק הבלעדי בדירת מגורים הנמצאת ברחוב מבוא הרכבי 4, ירושלים (להלן: "הדירה") אותה ירש מהוריו המנוחים ומתגורר בדירה מעל 15 שנים. הנתבעת הינה איגוד מקצועי של כלל עורכי הדין בישראל ובעלים של בניין סמוך לדירת התובע. בשנת 2001 בנתה הנתבעת קומה נוספת לבניין (להלן: "הקומה הנוספת") ומכוח היתר בנייה כדין. לטענת התובע, עם הקמת הקומה הנוספת שנבנתה, הופחתה בצורה ניכרת כמות השמש והאויר שחודרים לדירתו, הדירה נמצאת בצל מרבית שעות היום ונחסם לחלוטין הנוף שנשקף מהדירה. התובע ציין כי הדירה שוכנת באזור יוקרתי וכתוצאה מפגיעות בנוף, אויר ושמש, נגרם נזק לדירתו, אשר הוערך על ידי שמאי, מטעמו – מר יעקב פטל (בחוות דעת שצורפה לכתב התביעה), בשיעור של 15% מערך הדירה ובסך השווה בשקלים ל- 162,000 ₪. בנוסף, תבע התובע פיצוי בגין עוגמת הנפש הרבה, אשר נגרמה לו, לנוכח הבנייה והפגיעה בפרטיותו ובסך של 50,000 ₪."

להורדת פסק הדין לחץ כאן

פסק הדין השני, א 046727/04 ועניינו:

 

"טענות התובעת:
1.1        כנטען בכתב התביעה הדירה ממוקמת לכיוון דרום מזרח ונהנתה מאז ומתמיד משך כל שעות לפני הצהריים, לאורך כל ימות השנה, מאור שמש ואוורור וכי מאז הקמת המגדל הפכה הדירה מדירה חמימה ושטופת אור שמש דרומית, לדירה קרה וחשוכה במיוחד.
1.2        לטענת התובעת מסתיר המגדל את אור השמש, וחדרי הדירה חשופים מול דייריו באופן שהוא פוגע בפרטיותם של התובעת ובני משפחתה עד כדי הצורך בסגירת חלונות הדירה בווילונות.
1.3        לא זו אף זו, כנטען בכתב התביעה, חלונות הזכוכית שהותקנו במגדל גורמים להחזרת קרני השמש ולתופעת סינוור המלווה בעליית טמפרטורה המחייבת הפעלה מוגברת של מזגן האוויר.
1.4        התובעת טוענת אפוא כי הנתבעת מעוולת כלפיה וכלפי בני משפחתה הן בחסימת כמות סבירה של אור שמש והן במיטרד של ממש, הנובע מתופעת סינוור הפרעה וזרימת אוויר ופגיעה בפרטיות.
1.5        על יסוד טענות התובעת וחוו"ד של המומחה מטעמה, טענה התובעת כי היא זכאית לפיצויים בגין עוולות הסתרת מאור השמש ומיטרד.
התובעת העמידה את תביעתה על סכום גלובלי של 125,000 ₪.
 
2.         טענות הנתבעת:
2.1        הנתבעת הכחישה את מרבית טענות התובעת וכפרה בזכותה לגבות ממנה פיצויים.
2.2        לגירסת הנתבעת נבנה המגדל ע"פ תוכנית בניין עיר מאושרת והיתר בנייה כדין שניתנו לה בעקבות זכייתה במכרז לחניית המגרש והקמת המגדל וכי בבחינת סעיף 6 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) המקנה הגנה לפועל ע"פ חיקוק - קורסת התביעה מאליה.
2.3        הנתבעת מוסיפה וטוענת כי האזור בו מצוי המגדל משופע בבניינים רבי קומות אחרים ואין להעלות על הדעת כי המיגדל אותו בנתה משנה את אופי אזור המגורים של התובעת.
2.4        הנתבעת עתרה לעיכוב הדיון בתובענה עד לסיום הליכי הבירור בעתירות המנהליות שהוגשו על ידי התובעת ותביעת הפיצויים שהגישה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון").
2.5        לעיצומו של עניין טענה הנתבעת כי ריחוקו היחסי של המגדל מן הדירה מחד גיסא ומיקומה של הדירה בקומה הראשונה של הבניין ומאידך כל זאת בהתחשב בסביבה הרוויה בניינים רבי קומות, מפריכה את גירסת התובעת בדבר מיקום הדירה בתנאי "אופק פתוח וסביבה שקטה".
2.6        הנתבעת כפרה בגירסת התובעת בדבר הסתרת מאור שמש ומיטרד ומכל מקום טענה כי אין במעשיה כדי לגרום להפרעה של ממש לשימוש סביר בדירה.
הנתבעת כפרה בממצאים ובמסקנות של המומחים מטעם התובעת.
2.7        הנתבעת הוסיפה וטענה כי ירידת הערך הנטענת ע"י התובעת גלומה ממילא בתביעה שהגישה על יסוד סעיף 197 לחוק התכנון.
 
עד כאן עיקר טענות בעלי הדין."
 
להורדת פסק הדין לחץ כאן

ירידת ערך לנכס בשל שימוש בחומרי בנייה פגומים, מסוכנים  או לקויים מזכים בפיצוי של מליונים

דו"ח מהנדס על פרויקט הבימה: יש להפסיק מיידית את הבנייה

בעקבות דו"ח שמזהיר מהתמוטטות המבנה; טוען מהנדס הקונסטרוקציה: "זהו אחד הבניינים היציבים בתל אביב"

איך הפך שיפוץ פנינת התרבות של תל אביב לזירת התגוששות בסכנת קריסה     > התיאטרון הלאומי: מי רצח את הבימה ?

עובשים מסוכנים התגלו במבנים בישראל

ליקויי בטיחות במבנה תאטרון בית לסין

סאגת הבימה לפני סיום

 
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים