חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - סקרי נדל"ן


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> סקרים והרצאות >> סקרי נדל"ן
 

אין הכוונה כאן לסקרי דעת קהל או לסקרים ומשאלים אחרים הנערכים על ידי מכונים שונים ותפקידם חיזוי תוצאות בחירות או הבנת הלך רוח ודיעה ציבורית.

תחת הגדרת סקרי הנדל"ן כלולים כל הסקרים אשר ייעודם הוא תיאור תמונת מצב של נכס מקרקעין, הנכונה למועד עריכתה ותכליתה בין היתר, בדיקת אופן השימוש בנכס, במועד עריכת הסקר, ובחינת אפשרויות מיקסום הנכס ושימוש מיטבי בו.

סקרי הנדל"ן מתארים מצב נתון עכשוי, מצב פיזי נתון המתאר ומפרט גם  את השימושים הנעשים בנכס נכון ליום עריכת הסקר, לצד התייחסות וניתוח מצב סטטורי המנתח את הפוטנציאל הגלום בנכס לשימוש מיטבי.

תחת הגדרת מצב פיזי נתון נמצא את גודל החלקה, חלקות שכנות והשימושים בהם, תיחום, תיאור המבנים הקיימים, שיטחם, סוג הבניה ומצבם הפיזי, גיל המבנה וגילו האפקטיבי, ייעוד המבנים, השימושים בפועל וכו'.

תחת הגדרת ניתוח מצב סטטורי נמצא את פרטי הבעלות,פרטי התב"ע, המגדירה את אפשרויות השימוש בקרקע לצד התקנון, אם קיים. זהו המקום בו גם יובא מידע בדבר תוכניות מופקדות, הפקעות מתוכננות או אפשרויות איחוד וחלוקה מחדש, אם ידועות.

עריכת הסקר האמור מחייבת ביקור פיזי בשטח של שמאי מקרקעין או מתמחה מטעמו, עריכת תצלומים, ביקור בוועדה המתאימה , איסוף מסמכים ותוכניות וכו'...

אפשר לראות בסקרי הנדל"ן שלב מקדמי או שלב ביניים טרם עריכת השומה בהיות המידע המצוי בנתונים המוזכרים חיוני לגיבוש שומת המקרקעין.

סקרי נדל"ן למטרת עריכת סקר וחקר שוק לשווי נדל"ן:

חקר וסקר שוק זה משמש בסיס לגישת ההשוואה והוא חיוני לקבלת מידע על עסקאות וטווחי מחירים של סוגי נכסים שונים שנמכרו באזור הנכס נשוא השומה.

סקר זה כולל איסוף מידע על עסקאות בכללם מגופים העוסקים ברישום תיעוד ומיסוי עסקאות אלו.

סקר איכות סביבה לנכסי נדלן: 

שרות ייחודי המספק מידע נתונים והגדרת מידת הפגיעה בנכס לאחר מיפוי זיהום אוויר זיהום קרקע רעש ומפגעים סביבתיים אחרים.לקבלת מיד מורחב בעניין זה לחץ כאן

סקר לצרכי ליווי פיננסי:

במקרים בהם ההלוואה הניתנת מותנת בקצב ושלבי התקדמות הבניה, נדרש שמאי המקרקעין ללוות את שלבי הבניה של הנכס. כל אחד משלבי הבניה השונים (החל מתחילת פריקת ציוד באתר, עבור דרך יישור שטח, חפירה, יציקה יסודות וכו'...) מתועד על ידי שמאי המקרקעין. כל שלב שכזה מוגדר באחוז מסויים מתוך סך כל הפרוייקט, והמידע עובר למזמין הסקר, שהוא המלווה בד"כ,  והוא "משחרר" כסף בהתאם להתקדמות הבניה.

 
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים