חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - שכנך הוא זה שקובע את שווי דירתך


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> שכנך הוא זה שקובע את שווי דירתך
 
 
 
"שווי נכסי מגורים מושפע בעיקר ממאפייני האוכלוסיה שבסביבתו"

 
 
שוויו של נכס מגורים מושפע ממשתנים רבים. רוב המשתנים הם נתוניו הפיזיים של הנכס עצמו כגון שטחו, רמת גמר הבניה, גיל המבנה, פחת פיזי, פחת תכנוני וכיוצא באלה.
בנוסף למאפיינים הפיזיים של הנכס, משפיעה הסביבה על שוויו של נכס מגורים. בסקירת מחירי נכסים דומים מבחינה פיזית, אשר ממוקמים בסביבות שונות, נמצאו פערי מחירים של מאות אחוזים (נמצא פער של עד פי 5 בדירות במחירי דירות ארבעה חדרים ואף למעלה מזה בנכסי מגורים אחרים).
לצורך מציאת המשתנים הסביבתיים, שמשפיעים על מחירי הנכסים נדגמו, מחירי נכסים ב- 76 סביבות מגורים שונות[1]. לגבי כל סביבת מגורים נאספו נתוני האוכלוסייה ומשתנים סביבתיים אחרים (כגון רמת השכלה, מס' ילדים במשפחה, רמת הכנסה חודשית, גודל הישוב, גיל הישוב, המרחק בין הישוב למטרופולין ועוד).
הנתונים הרבים שנאספו נותחו בשיטות סטטיסטיות והראו קשר חזק בין מחירי הנכסים למאפייני הסביבה השונים.
 
תוצאות הניתוח שערך יצחקי, הצביעו על שני גורמים עיקריים שמשפיעים על רמת המחירים של נכסי מגורים:
         א.         רמת ההשכלה של תושבי הסביבה.
         ב.         רמת ההכנסה החודשית של תושבי הסביבה.
גורמים אלה מסבירים באופן מובהק ביותר[2] את הפערים הגדולים שבין מחירי נכסי מגורים.
שאר המשתנים הרבים שנבדקו נמצאו כבעלי קשר חלש או כחסרי קשר להשתנות שנותרה (דהיינו אינם תורמים להבנת הפערים במחירי הנכסים).
מסקנת העבודה העיקרית היא, שבשונה ממוצרים אחרים, שבהם רמת התועלת מהמוצר נקבעת רק מתכונות המוצר עצמו, רמת התועלת (או רמת ההנאה) מנכסי מגורים מושפעת מאד (עד כדי מאות אחוזים) ממאפייני האוכלוסייה, שמחזיקה בנכסים האחרים שבסביבה[3].
 
לדוגמה שווי ממוצע של נחלה[4] במושב שבו אוכלוסיה ממוצעת הן ברמת השכלתה והן ברמת הכנסה (דהיינו שכר חודשי של 8,075 ₪ ו – 21.5% מהבגירים אקדמאים) הוא כ- 1,562,000 ₪[5].
לעומת זאת, במושב דומה שבו אוכלוסיה אחרת שרמת ההשתכרות שלה ממוצעת, אך רמת השכלה שלה בינונית-גבוהה (35% אקדמאים) יהיה שווי ממוצע של נחלה גבוה משמעותית, כ– 2,316,000 ₪ דהיינו גבוה בכ- 50%.
 
דוגמה נוספת: שווי ממוצע של דירת 4 חדרים בסביבה שבה אוכלוסיה ממוצעת הן ברמת השכלתה והן ברמת הכנסה הוא כ- 713,000 ₪.
לעומת זאת, אילו אותה דירה היתה ממוקמת בסביבה שבה רמת ההשתכרות בה גבוהה יותר, נניח 11,000 ₪ לחודש היה שווי הדירה עולה משמעותית לכ– 1,041,000 ₪ דהיינו גבוה בכ- 45%.
 
ההסבר לקשר החזק, שבין רמת התועלת מנכס לבין מאפייני האוכלוסייה שבסביבתו, נעוץ בין היתר בגורמים הבאים:
א.   אוכלוסיה ברמה הסוציו-אקונומית גבוהה נושאת במיסים מקומיים[6] גבוהים יותר ובכך תורמת לכמות ולתחזוקה של השטחים המשותפים, שמעלה את רמת הרווחה והתועלת מהנכסים הפרטיים.
ב.    המודעות לאיכות חיים ולאיכות הסביבה נתפשת כגבוהה יותר בשכבות אוכלוסיה משכילות ומבוססות (וזאת ללא קשר ליכולתם הגבוהה יותר לשאת בתשלום מיסים, כאמור לעיל).
ג.     רמת הצריכה של אוכלוסיה מבוססת גבוהה ולכן בסביבתה תהיה זמינות גבוהה יותר ומגוון רחב יותר של מוצרים ושרותים כגון שטחי מסחר, חוגים ופעילות חברתית, אזורי בילוי, תרבות וכיוצא באלה. זמינות ומגוון שרותים אלה תורם לרמת התועלת מנכס מגורים ומעלה את הביקוש לו.
ד.    אוכלוסיה שנתפשת כ"איכותית" יוצרת תדמית (סטיגמה) חיובית ומגבירה את הביקוש לנכסי המגורים מתוך רצון של הצרכן למיתוג/שיוך לקבוצה יוקרתית יותר.
 
תוצאות העבודה מאפשרות להסיק מסקנות חשובות, שחלקן מעשיות לצורך יישום מדיניות קרקעית ממשלתית ועירונית כדלקמן:
א.   העבודה מסייעת להבנת הגורמים, אשר קובעים שווי ורמת תועלת מנכס מגורים בסביבה מסויימת ומאפשרת לחשב באופן כמותי את ההשפעה של שינוי בתמהיל האוכלוסייה על השווי.
ב.    העבודה מגדירה כלי מקצועי כמותי שמאפשר "חיזוי" של שווי בסביבה בלתי סחירה כגון חישוב שווי של נכסי המגורים בקיבוץ, חיזוי מחיר תיאורטי לבתים בעיר הבה"דים (שעתיד להתאכלס באנשי צבא קבע) וכו'.
ג.     העבודה מאפשרת להבין את מנגנון ה"הִימְגוּן של סביבות מגורים". מנגנון זה מתרחש כאשר האוכלוסייה החזקה בסביבה חלשה יכולה להרשות לעצמה מבחינה כלכלית "לשדרג" מקום מגוריה לסביבה אחרת חזקה יותר. בדומה לכך, אוכלוסיה חלשה ושאינה משכילה תנטוש אזור יקר בשל אילוצים כלכליים. תהליך זה יוצר סביבות מגורים, שבהן רמת אוכלוסיה הומוגנית, שקצב ההשתנות שלהם איטי מאד, עד כדי עשרות שנים.
ביטוי לקצב השינוי האיטי ניתן למצוא באי ההשתנות בשווי היחסי של נחלות במושבים, שנשומו במשרד המשפטים לצרכי מיסוי בשנת 2001 לעומת השווי היחסי לשנת 2008, שנותר כמעט ללא שינוי, ובדומה לכך ביציבות הרבה ברמת הביקוש והיוקרה של שכונות שונות לאורך השנים.
ד.    העבודה יכולה לשמש ככלי, שמסייע בניהול אפקטיבי של מדיניות קרקעית בידי הרשויות שמנהלות את המדיניות הקרקעית (למשל, מדיניות הטבות, סובסידיות ותמריצים במטרה "לחזק" סביבה חלשה).  
 
 
[1] סביבת מגורים היא תא שטח רציף המשמש למגורים שבו מאפייני אוכלוסיה, מאפיינים גיאוגרפיים ומאפיינים פיזיים דומים ואשר בה תשתית מקומית משותפת, גנים ציבוריים, כבישים פנימיים וכדומה. דוגמאות לסביבות מגורים: שכונה בעיר, קיבוץ, מושב וכיוצא באלה.
[2] סך ההשתנות המוסברת ((R2 של שני המשתנים האלה יחד היא 75%. תוצאה זו נחשבת למובהקת מאד. יתרת ההשתנות שאינה מוסברת ע"י שני משתנים אלה, מוסברת באופן חלקי ע"י משתנה "זמן הנסיעה למטרופולין ת"א". סך ההשתנות המוסברת של שלושת המשתנים הללו יחד - כ- 80%.
[3] תופעה זו שבה רמת התועלת ממוצר מושפעת מתכונות שאינן קשורות למוצר עצמו אלא לצריכת המוצרים אחרים נקראת בכלכלה "השפעות חיצוניות כספיות".
[4] המדידה נעשתה לשווי נחלה ללא מבנים וללא מחוברים אחרים (מטעים, או השקעות אחרות).
[5] הנתונים נכונים לשנת 2008.


מליאת הכנסת אישרה היום (ד') הצעת חוק בקריאה טרומית, המחייבת דיירי בניין משותף שרוב דייריו תובעים להפעיל בשבת את המעלית כמעלית שבת, להתקין מתקן כשזה. קרא עוד

המטרה להפוך שכונות חילוניות ואת התושבים החילוניים ל"מתחרדים" קרא עוד

אחרי קריאות הרבנים שלא להשכיר דירות לערבים בצפת והתגרה בין יהודים לבין סטודנטים ערבים שם, יש מי שממשיך לנסות להבעיר את השטח. ברחובות צפת נתלו היום (ה') עשרות כרוזים נגד ראש העיר, אילן שוחט, שבהם תקפו אותו מחבריהם בטענה כי החלטתו לקדם הקמת בית ספר לרפואה בעיר תמשוך למקום סטודנטים לא יהודים רבים.קרא עוד

כרוזים בצפת: ביה"ס לרפואה - מזימת רשע 
 
שלושה סטודנטים מגבעתיים וחברתם מאוסטרליה לא ישכחו את הנסיעה הלילה (יום ו') לבילוי בירושלים. הצעירים, שאספו את התיירת ברכבם מקמפוס האוניברסיטה העברית בהר-הצופים, בסך הכל ביקשו לבלות באחד הפאבים בבירה - אבל על כך שפנו במקום הלא נכון הם כמעט שילמו בחייהם. קרא עוד

בין עומר לשגב שלום- שיעור באי שיווין. קרא עוד
 

הפערים הסוציו -אקונומיים לפי מבחני מיצ"ב 2010:
"קיימת קורלציה מלאה בין המציאות הבית-ספרית לבין זו שמתקיימת מחוץ לכותלי בתי הספר, וכשתנאי הפתיחה של התלמיד גרועים - אין שום סיכוי להגיע להישגים", מסביר פרופ' יוסי יונה מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון. לדבריו, מבחני המיצ"ב הם בבואה של המציאות מחוץ לבית הספר, ובמקום שבו הרמה הסוציו-אקונומית ירודה והשכלת ההורים נמוכה - אין לתלמיד מוטיבציה להצטיין. קרא עוד


הבדואים בנגב:
ראש העיר רהט, פאיז אבו סהיבן, הכריז הבוקר (יום א') על שביתה כללית בעקבות הרס המסגד שנבנה באופן בלתי חוקי. כמה תושבים סילקו אותו מהמקום בבושת פנים. אחר מהם קרא לעברו: "תתפטר. אנחנו לא שייכים למדינת ישראל". קודם לכן, פיזרה המשטרה מפגינים שיידו אבנים, ועצרה חמישה תושבים. במשטרה מציינים כי צפויים מעצרים נוספים נגד מיידי אבנים. קרא עוד

כך איבדנו את הנגב- לכתבת התחקיר של דני קושמרו לחץ כאן

ירושליים המחולקת:
מאתיים מטר בקו אווירי מפרידים בין החלום והכיסופים למציאות העלובה, בין סיסמאות נבובות למציאות מסוכנת. 200 מטר של פיח מעל גיא אספלט סואן. 200 מטר בקו אווירי שמפרידים בין הגבעה הצרפתית למחנה הפליטים שועפט. קרא עוד
 

אומרים לא לשחור:  שחורים לא יגורו לידנו- בפרדס כץ לא רוצים שחורים לצפייה לחץ כאן


אחרי פסק ההלכה שפורסם שלשום בשכונת פרדס כץ בבני ברק, שקרא לא להשכיר דירות לאפריקנים, מתגייסת העירייה למאבק חזיתי במשכירי הדירות. הערב (יום ד') הודיעה שתפעיל בימים הקרובים פקחים נגד מפצלי דירות בלתי חוקיות, "שהפכו למקום מגורים לסודנים רבים, שהגיעו לאחרונה לשכונה". בהודעת העירייה נאמר שהשוהים הבלתי חוקיים "גורמים סיוט לתושבי השכונה". העירייה שוקלת לפרסם ברבים את שם משכירי הדירות. קרא עוד


פרופ' מנחם פרידמן, סוציולוג מאוניברסיטת בר אילן שחוקר את החברה החרדית, הטביע את המושג "חברת הלומדים" לתיאור החברה החרדית שרוב בניה מנהלים אורח חיים של לימודי קודש בלבד. קרא עוד


סכסוך שכנים שהידרדר להחלפת קללות הגיע לבית המשפט: במהלך אסיפת דיירים כינה אחד השכנים את אחד הדיירים 'שקרן', 'גנב' ו'מנוול', וצעק לעברו שיסתום את פיו. בית המשפט קבע כי מדובר בפרסום לשון הרע, וחייב את השכן לשלם פיצוי של 8,000 שקלים.קרא עוד

העירייה לא סוללת כבישים ואי אפשר לבנות: חבית חומר הנפץ של מזרח ירושלים   |  משרד המכירות של קרדן בלוד, שמשווק פרויקט למשפחות מהמגזר הדתי-לאומי, הוצת בסופה"ש
 
 
ועדות הקבלה - חוק ארצ'י בנקר. נדחה בוועדת קבלה להרחבה ופנה לבג"ץ. צפה בכתבה  > על חוק ועדות הקבלה

אלי ישי: "אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו על הסכנה של אובדן הרוב היהודי במדינת ישראל, אבל הסכנה היא סכנה קיומית", הזהיר ישי והעניק המלצות למתנגדים לגירוש. "מי שלא מסתובב בשכונות ימשיך לדבר ולהתיפייף, אני מציע לכל האנשים האלה לבוא לדרום תל-אביב ולראות מה קורה שם, לראות איך הכול מתרסק ומתמוטט לנו. הייתי שם בסיור עם שר האוצר לפני חצי שנה, פשוט לבכות ממה שקורה שם". קרא עוד


אחת השאלות ששואל כל רוכש דירה את המוכר היא..."איך השכנים ?..." אינני יודע את מידת נכונות התשובה שיקבל הקונה אך השאלה מעידה על חשיבותם של השכנים לעתיד.

מריבות בבניינים משותפים לצד חברויות יוצאות דופן, משקפות איכות חיים. איכות חיים נמדדת ומכומתת בכסף. לאיכות השכנים ישנה השפעה על איכות הבניין ואף על מחירי הדירות בבניין.  איך מתמודדים עם סכסוכי שכנים ? .. .. איך יודעים מבעוד מועד מיהו שכן מועד לצרות בעיות ומריבות ?  ואפילו החגים מלבים יצרים ומריבות שכנים  |  דירה להכיר: ארבע משפחות ישראליות בבניין אחד ברחובות

שכנים הוא אחד הנושאים החשובים שאסור להתעלם מהם בעת רכישת דירה הוא נושא זה ומומלץ לערוך בדיקה יסודית בטרם רכישת דירה בבניין משותף.

TheMarker  :  מאה אלף סכסוכי שכנים מדווחים מדי שנה   |  Ynet : סכסוכי שכנים: גם ויכוח קטן יכול להתלקח   |   השכנים הכי שקטים בעולם: כמה הייתם משלמים על דירה עם נוף לבית הקברות?

ככל שרמת האוכלוסיה גבוה, דורשת היא שירותים מוניצליפיים גבוהים יותר מה שמעלה את איכות החיים במקום והדבר משפיע על השווי. 

  22% משווי דירה בגוש דן נגזר מאופיה הסוציו אקונומי של הסביבה, בעוד שהשקעות שמבוצעות בדירה מגיעות לכדי 10-8 אחוזים בלבד משוויה

עניין זה בא לידי ביטוי לא רק בהיבט הנוף האנושי כי אם גם בצפיפות, קיומה של חצר, או חצר פרטית צמודה, פרטיות (כניסה נפרדת ) ונושאים אחרים להם קשר לסוגייה זו.

אך מה קורה שבדלת ממול גרה לה נערת ליווי ? מילא נערת ליווי דיסקרטית ושקטה.. .. אך מה קורה שבדלת ממול התמקם לו מכון ליווי ?

הארץ Online:  מכוני הליווי חוצים את גבול התחנה המרכזית ועוברים לבנייני מגורים בלב תל אביב   |    nrg מעריב: ברחוב של אסף גולדרינג וארז אפרתי במושב בצרה

לגור עם החברים מעבר לקיר    |       כשהשוכר הוא בדווי, לפתע מקפידים על התקנון 


הדירה נאה בעיניהם: 84% מהישראלים מרוצים מתנאי הדיור שלהם

התשובה לפשע הגואה בעיר הקיט: ימ"ר אילת

שכנים טובים בעיני | חרדים מחרדים  |  הזמן להתחיל לדאוג לבנות הערביות   |    ערביי נצרת מחפשים איכות חיים 
   
מיהם האנשים שגרים בפרויקט המושמץ ביותר בישראל? סיור במתחם הולילנד

טל ברודי קנה דירה ב"צמרת 2" תמורת 3 מיליון שקל

 המינהל נכשל במכירת נכס ביפו בגלל דיירת קולנית   |   בני משפחה אחת שמתגוררים באותו הבניין ?   |    נוהל שכן האם השכן הבעייתי שלכם יכול למנוע את מכירת הדירה?    |    מעלית שבת בכל מגדל: קרבות השבת עוברים לוועד הבית   |    בדרנים, כדורגלנים ואנשי עסקים: הדיירים המפתיעים בפרויקט yoo

 <<< מחקר >>>   "שווי נכסי מגורים מושפע בעיקר ממאפייני האוכלוסיה שבסביבתו" <<< מחקר >>>

 ראש העיר חולון בין עשרת המובילים בעולם   > ומה קורה כשהשכן מאכיל את חתולי הרחוב ? > מה יש לרווקות עם חתולים ?   |   

בין עומר לשגב שלום- שיעור באי שיווין. קרא עוד

הפערים הסוציו -אקונומיים לפי מבחני מיצ"ב 2010:
"קיימת קורלציה מלאה בין המציאות הבית-ספרית לבין זו שמתקיימת מחוץ לכותלי בתי הספר, וכשתנאי הפתיחה של התלמיד גרועים - אין שום סיכוי להגיע להישגים", מסביר פרופ' יוסי יונה מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון. לדבריו, מבחני המיצ"ב הם בבואה של המציאות מחוץ לבית הספר, ובמקום שבו הרמה הסוציו-אקונומית ירודה והשכלת ההורים נמוכה - אין לתלמיד מוטיבציה להצטיין.קרא עוד

פערי החינוך:  החינוך הציבורי והפרטי ומה שביניהם
 

סיור שערכה חברת עמידר למתעניינים שביקשו לרכוש נכסים ביפו הסתיים בנס ללא נפגעים בנפש. קרא עוד


 "לא נסכים שהקברים יהיו מתחת לחדרי השינה שלנו", אומרת רחל, אחת מתושבות השכונה כרמליה. "זה נכון שידענו שיש בית קברות מתחת לשכונה, אבל לא שהקברים יגיעו עד לחלונות שלנו. קרא עוד

המוסלמים באתונה חסרי אונים  |  מכתב הרבנים, גרסת לבנון |   סקר דעת קהל התמקד בעמדתם של הישראלים כלפי מגזרים שונים בחברה   |  כמה שווה מקדם הפרטיות ? דירה מול בית דוגמה בשכונת חופים ובשכונת עין הים הממוקמות במערב חדרה    |   "תוכנית רמת אביב" של הימין: שיכון מסתננים בצפון תל אביב  |  הרובע החילוני 3 | מכתב הרבנים-גרסת ממ"י |    פוגרום פקיעין בשנת 2008- תזכורת למאורעות שכדאי לשכוח   |  48% מהציבור: יותר טוב שחרדים יגורו בישובים נפרדים  |    |   נתניהו: המסתננים כבשו את ערד וכובשים את ת"א   |   חוצפה חונקת - כששכנים מעשנים בחדר מדרגות   |    לחיות בתוך סכסוך - כשהשכנים לא מסתדרים    |    רעש יוצא דופן   |  בין שועפט לפסגת זאב     |  מגדלי אבוטבול: הדיירים במגדל היוקרה מתקשים להתרגל לשכן החדש   |   דו קיום ביפו?   |   כשהשכן הוא כלב   |   בין הדיירים ביפו: קוף וציפורים גנובות    |  כשבבניין יש בית בושת   |  בשביל הדו קיום   |   איך נראים באמת החיים במגדלי היוקרה של ישראל, הפעם מהצד של מי שגר שם  |  תושבי רובע ב' לא הופתעו מהדקירה למוות של ההומלס בפארק יוספטל   |   חשד לרצח חסר בית באשדוד: "פוצצו אותו במכות"   |  "גדר הפרדה" בין ילדים חילונים לחרדים בי-ם   |   סכסוכי השכנים בעמיקם: תביעה נגד חברו של גלנט להרחקת בקר   |   החוק תוקן: רוב רגיל יספיק להפעלת מעלית שבת   |  החוק שמסדיר התקנת מעלית שבת בבית משותף בהסכמת רוב בעלי הדירות אושר בכנסת   |   סכסוכי שכנים במאה ה-21 - הטכנולוגיה בחזית   |   עיריית ירושלים הקימה גדר הפרדה בין גן ילדים חילוני לגן חרדי בקרית יובל   |   אויבי הממסד: כך נהפכו בעלי הגנים הפרטיים לעבריינים בעל כורחם   |   "לא אתיופי, לא נכה, לא דתי מדי". ועדות הקבלה  |  התקשורת החרדית מהווה את אחד החסמים הבולטים ביותר בהשתלבות חרדים בשוק העבודה  |  חוק ועדות הקבלה עובר לבג"ץ  |  אדם שוב: "קניית דירה זה קלאסי רשת חברתית"  |  מסתמן: הקרקעות ביישוב חריש-קציר לא ישווקו לחרדים בלבד   |  דהן: "אעשה הכל למען חלום העיר החרדית - אם צריך אכניס אנשים לכלא"  |   צעדה נגד זרים בת"א: הפכנו לפרבר אפריקאי  |  רב צפת: המאבק על אופייה היהודי של העיר מניב פירות    |   המיתולוגיה של בני ברק   |   השכנים נאים בעיני: 22% משווי הדירה נקבע לפי הרמה החברתית-כלכלית של השכונה  |  צרות עם השכנים: 10 מכות בבית משותף   |    ישראל עדיין מחולקת לשבטים   |   כמה חרדים חיים בישראל? תלוי את מי שואלים   |   פוגרום במרכז ירושלים: הסיוט של תושבי בתי ורשה  |   הרב ליאור: לעודד את הבדואים לצאת מהארץ  |  פנייה ליועמ"ש: למרות החוק, ועדות קבלה יפעלו גם ביישובים מחוץ לנגב והגליל  |  לעשות מנגל במרפסת - בלי לריב עם השכנים  |   נאוה סובלת מהחתולים של השכנים   |  הסכסוך במגדלי חוף הכרמל בחיפה  |  שיחי הפסיפלורה חדרו לחצר השכנים: מי יגזום?  |  ירושלים-אבטלה ובורות  |  הירושלמים מזהמים  פחות  |  ירושלים גרסת 2011: חרדית יותר, ערבית יותר, חילונית פחות  |  תכנית הנדל"ן של ברקת  |  ירושלים מודל 2011: המשוואה המסובכת ביותר בעולם  |  ראש עיריית נצרת עלית  |  שכנים עם עבר ביטחוני עשיר  |  6,000  התנגדויות להעברת קרקע ממטה יהודה לבית שמש  |  "הכובעים" ו"הרסטות" השתלטו על דרום ת"א  |  במקום מאהל: העיר התת-קרקעית של החרדים  |  דו"ח של משרד הפנים: "להימנע מהקמת ערים נבדלות לחרדים"  |  מחירי הדירות בשכונות דתיות וחרדיות נמוכים מאלו שבשכונות החילוניות באותה עיר  |ועדת הקבלה פסלה; המינהל הכניס זוג ערבים לישוב רקפת   >   בג"ץ: לספק מגרש לזוג ערבי ברקפת   >  ברקפת מתקשים לברך את הזוג החדש    |   קרבות שליטה במאה שערים: מציתים מבנים   |  חבית הנפץ של מצוקת הדיור: הקרב בין החילונים לחרדים חי ובועט  |  הרב שמואל אליהו: למה שערבי יגור בעכו ולוד?   |   מעורב קיבוצי: שכונת דתיים-חילונים אחרת   |   במרתפי תל אביב, מישהו מתופף בלילה    |   "המטרה של הקמת ישובים בנגב - למנוע השתלטות הבדואים"   |   "במקום להיות מודיעין - מחירי הנדל"ן בבית שמש רק יורדים"   |   כשהשכן מאכיל את כל חתולי הרחוב   |   

     

 
 

 


 
למחקר המלא לחץכאן

לסיפור הילדים "דירה להשכיר"בתום עבודת מחקר הסיק השמאי הממשלתי הראשי: האמידים והמשכילים גרים בדירות יקרות עד 400%

מסתננים לארץ

פחד ברחובות לוד

עג'מי: מודל או אבן בוחן ?

תוצאות המיצ"ב שפורסמו בשבוע שעבר חשפו פערים גדולים במערכת החינוך בין תלמידים משכבות סוציו-אקונומיות שונות. לקריאה נוספת

"אני צריך ערבי בישוב שיתקן לי את המקרר"
 
 


 הסרט "דופלקס" הוא סרט חובה לשמאים ולכל מי שרוצה להבין את משמעותו של השכן והשפעתו לא רק על איכות החיים אלא ובעיקר על השווי.
לסרט לחץ כאן

 
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים