עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
Accueil >> Contactez-nous
 
 

Contactez-nous

Pour contacter notre cabinet, vous avez plusieurs moyens à votre disposition:

 

Haïfa et la région du nord:

Par tel:   972-4-8715370  ou par Fax:  972-4-8715763

En appelant Haim à son portable:   972-52-3728828 

En envoyant un Email à Haim Etkin: haim@etkin.co.il ou au cabinet:     office@etkin.co.il

Par courrier postal à l'adresse suivante:  Haim Etkin, Hanarkissim 35, Kyriat Bialik 27216

 Succursale Tel Aviv et centre du pays:

Par tel:   03-7542873  ou par Fax:  03-7622513  

 

etkinhaim

Serch us on skype. Our name is etkinhaim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre secrétaire fidèle et assidue se fera un plaisir de vous aider. 

Date et heure
 

 
 
News - Nouvelles         

Share
FacebookTwitter

iPhone Supported
Haim Etkin – expert qualifié en biens meubles et biens immobiliers
Tel Aviv: Fax 972-3-6722513    Tel 972-3-7542873                    Haifa: Fax 972-4-8715763      Tel 972-4-8715370                     Mobile: 972-52-3728828  
 © All Rights Reserved to Haim Etkin   ©               2012- 1985